فهرست سخنرانیهای دکتر عباسی برای دانلود( منبع بچه هاي قلم)

مناظره دکتر حسن عباسی و محسن آرمین [عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب] در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381 با موضوع بررسی سخنان و حکم هاشم آغاجری اعلام این نکته از طرف دکتر عباسی که: آقای میر حسین موسوی باید تکلیفش را با جریانی که 250 نفرش جاسوسی می‌کنه روشن کنه - دکتر حسن عباسی


پاسخ دکتر عباسی به سوالاتی در مورد انتقاد به سیاست خارجی دولت نهم - دکتر عباسی


تریبون آزاد و پاسخ دکتر عباسی در رابطه اوضاع اقتصادی ایران و جهان - دکتر حسن عباسی


ادامه جو سازی و فحاشی و شانتاژ طرفداران موسوی و بر هم زنندگان مراسم - دکتر حسن عباسی


موضوع عدم پذیرش مناظره از طرف اصلاح طلبان و شروع هوچی‌گری و برهم ریختن همایش از طرف حامیان میر حسین موسوی - دکتر حسن عباسی


درخواست مناظره اطلاح طلبان با دکتر عباسی از طرف دانشجویان وفرار چهره‌های اصلاح طلب از مناظره - دکتر حسن عباسی


بررسی موضوع عملکرد اسفندیار رحیم مشائی، مدرک جعلی کردان و ریشه‌های "کردانیسم" - دکتر حسن عباسی


بررسی عملکرد جمهوری نهم در حوزه سیاست داخلی: انرژی هسته‌ای، تکنولوژی فضایی، خصوصی سازی و اصل 44 و... - دکتر حسن عباسی

ورود جمهوری نهم به خطوط قرمز غرب در حوزه سیاست خارجی - دکتر حسن عباسی 


بررسی سیاست خارجی جمهوری هفتم و هشتم [دوران اصلاحات]، نتیجه آن و بازخورد این عمل کرد در انتخابات جمهوری نهم - دکتر حسن عباسی 


دانلود کامل سخنرانی دکتر حسن عباسی در اصفهان(21 اردیبهشت 88) با موضوع: جمهوری که بود! جمهوری که هست! جمهوری که نیست! 


065- غرب شناسی استراتژیک؛ اخلاق در غرب - دکتر حسن عباسی 


064- غرب شناسی استراتژیک؛ پروتکل های یهود - دکتر حسن عباسی 


063- غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (2) - دکتر حسن عباسی


062- غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (1) - دکتر حسن عباسی


061- غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(2) - دکتر حسن عباسی 


060- غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(1) - دکتر حسن عباسی 


059- غرب شناسی استراتژیک؛ ترانس مدرنیسم - دکتر حسن عباسی


058- غرب شناسی استراتژیک؛ وضعیت پست مدرن - دکتر حسن عباسی


057- غرب شناسی استراتژیک؛ نیل به گزشافت - دکتر حسن عباسی 


056- غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال شناسی به مثابه روش - دکتر حسن عباسی

/ 0 نظر / 10 بازدید