وبلاگ دوستان: بر منکر صاحب الزمان لعنت !

بر منکر صاحب الزمان لعنت !

وبلاگ طفیلی

کاری با این نداریم که چرا این که این روزها  در کشور ما برخی دوستان هر روز با اعمال و رفتارشان مکررا در حال گند زدن به میراث خمینی کبیر هستند !؟!

و حتی این موضوع که  چرا هنوز هم بعد از گذشت ده سال از فتنه کوی دانشگاه دستگاههای امنیتی  و انتظامی ما هنوز  با بی تدبیری ها وبی خاصیتی برخی مسئولین دست وپنجه نرم می کنند که عاقبتش بشود موفقیت پروژه شهید سازی و مظلوم نمایی پیاده نظام اینتلجنت سرویس و موساد!؟!

و یا این که چرا در ظهر ۳۰ خرداد یک نفر در شورا محترم امنیت ملی و دیگر نهادهای مسئول به مخیله اش نرسید تا بیانیه دیر هنگام لغو راهپیمایی آ ن مجمع کذایی از رسانه ملی قرائت شود تا شاید بخشی از  جماعت معترض بی خبر به خانه بروند و از ابعاد فتنه کاسته شود؟!

چرایی این موضوع را هم که چرا خواص و نخبگان  وشیوخ ما درآن موقع که باید با اظهاراتشان طوفان فتنه را فرو می نشاندند، ساکت ماندند و یا برخی شان خود آتش بیار معرکه شدند، هنوز فراموش نکرده ا یم.

اینکه چرا نتوانستیم بدرستی از آرای مستضعفین و پا برهنگانی که سبز پوشان بالا نشین و مرکب سوار  "جواد و بی سوادشان" خواندند به درستی صیانت کنیم٬؟! نیز بماند برای وقتی دیگر !

اما  گاهی اوقات در میان امواج طوفان فتنه ها وگرد وغبار برخواسته از آن برخی  رویدادها و اظهار نظرها ی به ظاهر بی اهمیت آنچنان ، راهگشای اهل حقیقت می شوند که تنها انسان را به یاد کلام امام صادق(ع)  درباره حماقت دشمنان حق  می اندازد.!

و این از همان جمله است :" می گویند خدا قدرت را به پیامبر اسلام داده وکه بعد از آن به امامان دوازده گانه داده شده و جانشین امام دوازدهم هم که غیبت کرده، ولی فقیه است وهمان اختیارات پیامبر را دارد. اما کل این ساختار ایدئولوژیک، دروغ است. اینها تا به حال حتی یک دلیل هم نیاورده اند که امام زمانی وجود داشته باشد که بخواهند جانشینی برای او درست کنند که آقای خامنه ای باشد. "

انکار وجود مقدس امام زمان (عج) آنهم در روزهایی که سران ثروت وقدرت  با شال سبز و عوام فریبی ومظلوم نمایی به دنبال دادن رنگ وبویی مذهبی  به نیاتشان هستند ، بلاهتی است که تنها از اکبر گاف و سایت کذایی روزآنلاین برمی آید!

/ 0 نظر / 10 بازدید