تقدیم به مولای خوبان

به طه به یاسین به معراج احمد            به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی

به وحی الهی به قرآن جاری                به تورات موسی (ع) و انجیل عیسی (ع)

بسی پادشاهی کنم در گدائی            چو باشم گدای گدایان زهرا (س)

چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما            همه شیعه گردیم و بی تاب مولا

غلامی این خانواده دلیل و                    مراد خدا بوده از خلقت ما

مسیرت مشخص امیرت مشخص          مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا

که دنیا به خسران عقبا نیارزد              به دوری ز اولاد زهرا (س) نیارزد            

 

اگر عاشقانه هوا دار یاری                     اگر مخلصانه گرفتار یاری

اگر آبرو میگذاری به پایش                      یقیناً یقیناً خریدار یاری

بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟           چه اندازه در ندبه ها زاری یابی؟

به شانه کشیدی غم سینه اش را؟        و یا چون بقیه تو سربار یاری؟........

/ 0 نظر / 12 بازدید