«دولت پایدار حق فرا می رسد

«سید مرتضی آوینی»:«دولت پایدار حق فرا می رسد»

آخرین مقاتله ما با «اسلام آمریکایی» است

خلاف آنچه بسیاری می پندارند،آخرین مقاتله ما _ به مثابه سپاه عدالت _ نه با دموکراسی غرب که با اسلام آمریکایی است ، که اسلام آمریکایی از خود آمریکا دیر پاتر است.

انقلاب یک تغییر دفعی و غیر تدریجی است، تحولی است که به یکباره روی می دهد.  سخنی است که به سادگی بر زبان می آید ، اما بیان کننده هیچ چیز نیست مگر آنکه "علت تغییر " را دریابیم و از آن مهم تر ، "علت دفعی بودن تغییر " را . "تغییر " لازمه وجود جهان است و "زمان " لفظی است بیانگر همین تغییر. عالم هستی "ذات واحد " است متحول، و درست خلاف آنچه می پندارند، این تحول علت وجود زمان است ، نه بالعکس.

 

برای دیدن متن کامل دست نوشته کلیک کنید


/ 0 نظر / 9 بازدید