حق و باطل

در دنیای مادی تزویر به ما امان می دهد تا مقاومتمان را بشکند، پس از غلبه شک نکنید گردنتان را خواهد شکست.....

تزویر بدترین آفت دنیای مومن است، با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید ....

تزویر سکه دو رو است که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است...

عوام خدایش ار می بینند و اهل معرفت ابلیسش را....

/ 0 نظر / 16 بازدید