اندکی صبر سحر نزدیک است ......


چه جمعه هاکه یک به یک غروب شد نیامدی

چه بغض هاکه درگلو رسوب شد نیامدی


خلیل اتشین سخن،تبربه دوش وبت شکن خدای مادوباره سنگ وچوب شدبرای ما که خسته ایم ودل شکسته ایم نه!ولی برای عده ای چه خوب شدنیامدی،تمام طول هفته رابه انتظارجمعه ام،دوباره صبح،ظهر،نه غروب شدنیامدی

(اللهم عجل لولیک الفرج)

مقام معظم رهبری

واقعیتهای تلخ جهان امروز همچون جنگ ،گرسنگی وتعرض به حقوق انسانها درعواملی نظیرقدرت طلبی  وزیاده خواهی ریشه دارد.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید