بهانه

نمی دانم چگونه بیان کنم ولی مصداق مناسبی برای این جماعت خود فریب که هر روز و هر ساعت به هر شکل و بهانه ای سعی در تخریب هویت ارزشی دولت برخاسته از اراده مردم دارند پیدا نمی کنم می دانم که حقیقت این دولت نیست حقیقت رفتار این دولت نیست حقیقت فراتر از آن است که بیان می کنند

حقیقت خشمی است که از انتخاب مردم دارند خشمی که از باور مردم از اراده مردم از اعتقاد مردم و از احساس مردم دارند خشمی که از آگاهی مردم دارند

در مقابل همچون ابوجهل خود را به حماقت می زنند و همچون بنی اسراییل بهانه جویی می کنند و هر دم ...... داستان ابوجهل را و خطاب قرآن را به او خوانده ایم داستان بنی اسراییل را نیز به همین شکل ولی زنهار که این جماعت داعیه دار این راهند و عبرت نمی گیرند و متسفانه .... .

مصداق اینها همان قوم بنی اسراییل است و مصداق رهبران این قوم ابوجهل

/ 2 نظر / 8 بازدید
ثارالله

سلام ما از همین جا توی خونه امون برای دکتر ستاد درست کردیم

هدایت

سلام وبلاگم را با لینگ شما مزین کردم