دیده بگشایید که امروز . . . .

کاری نمود آنکه ز ایران بر او سلام

 صیاد در ژنو به جای صید خود افتاد به دام

دانی که چیست معنی آن ترک کنفرانس؟

 یعنی گریخت دشمن از آن منطق کلام

 

 ایران به دلیرمرد خود می‌نازد

 با احمدی‌اش به دشمنان می‌تازد

  با هرکه شود  عنایت حق همراه

  هرکس که بود مقابلش می‌بازد

 

  غده فتنه صهیون لجن‌آلود شود

 می‌شود وعده حق، کاش فقط زود شود

در ژنو ضربه تیغ جملات دکتر

غده را باز برش داد که نابود شود 

/ 0 نظر / 14 بازدید