عدالت

 

کمی تامل ................... .

 

" دنیا باید عادلانه باشد، نه عدالت دینی .... بلکه عدالت معیار دیانت است نه بالعکس"

/ 0 نظر / 7 بازدید