یوم الله

Congratulation on the Dawn Decay

انقلاب اسلامی، ملت، دولت و کشور ایران را مستقل کرده است

امام خمینی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید