یهود در سایه صهیونیسم - بخش اول تا سوم

یهود در سایه صهیونیسم - بخش اول

مقدمه

واژه یهودیگری  یا Judaism   که در عهد جدید انجیل آمده است، نخستین بار حدود 100 سال پیش از میلاد در ادبیات یونانی- یهودی برای معرفی دین عبری ها بکار برده شده است، واژه دیگری که تمام تاریخ این دین و این قوم را در بر بگیرد وجود ندارد. دین یهود اولین دین زنده جهان است که از حیات دینی اولیه اقوام سامی پدید آمده است، گرچه این مردم بادیه نشین بودند و در این زمان هنوز فرهنگ درستی نداشتن اما از نظر فکری صبغه دینی داشتند، اعتقاد اصلی آنان این بود که پاره ای پدیده ها اعم از طبیعی یا ساختگی به طور ضمنی با خدای خاص آنها مرتبط بود. واحدهای اجتماعی قبیله بود که خدای خاص را برای خود انتخاب می کردند، تمام اعضای قبیله و از جمله خدای مذکور باید در جهت ارتقاء منافع مادی قبیله تلاش کنند بنابراین مفهوم خدا به معنی یک رهبر قبیله ای موروثی بوده که این تفکر هیچگونه تعهد اخلاقی خارج از چهارچوب قوم تجویز نمی کند، که این دیدگاه به وضوح در دین یهود جلوه گر شده  به این معنا که یهود دین برگزیده خداست و دیگر انسانها حیوانات خادم این قومند و بس.

در میان 9 دینی که دارای بنیانگذار هستند این دین قدیمی ترین آنهاست همچنین در میان 5 دین زنده جهان که از اعتقاد به توحید و وحی سرچشمه گرفته اند و نیز 3 دین بزرگ جهان ( اسلام، مسیحیت و یهودیت ) که در تعالیم خود می گویند که خدایی خالق جهان است که سرتاسر آنرا خلق کرده نیز قدیمی ترین است. ادیان دیگری که این ویژگی را دارند به ترتیب عبارتند از « زرتشتی، مسیحیت، اسلام و سیک ». از سوی دیگر در میان سه دین بزرگ جهان، دین یهود و اسلام هستند که در کتابهای خود بیان می کنند که سرانجام روی زمین نظامی ایده آل تحت حکومت الهی برقرار می شود، اما پیروان مسیحیت برگردن همه پیروان خود این مسئولیت را می داندکه در برپایی این حکومت موعود با خداوند همکاری داشته باشند. دین اسلام و دین مسیحیت تقریباً به یک اندازه دارای پیرو هستند و تعداد مناطقی نیز که در آن پراکنده اند نیز برابر است ، رقم پیش بینی تعداد پیروان این دو دین تا پایان قرن 21 بر اساس کتاب جهان دینی چاپ آمریکا برای هر یک رقمی حدود دو میلیارد و یکصد میلیون نفر برآورد شده است.

این نکته همیشه و در سیر تاریخ مشهود بوده که تاریخ و تمدنهای الهی همیشه به نوعی دستمایه زیاده خواهی هایی شده که بیش از همه، آن تمدن و تاریخ را تحت تاثیر قرار داده و زیر سوال برده، این نکته در مورد قوم یهود و تمدن یهود بیشتر به چشم می خورد چراکه این قوم چه به لحاظ تاریخی و چه دینی همانطور که گفته شد ، قدیمی ترین دین الهی محسوب شده که در عین حال فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته که هریک به گونه ای در  یهودیت و تمدن آن ثبت شده و تاثیر عمیقی داشته است. 

تمدن یهود را به سه بخش می توان تقسیم نمود « سیر تاریخی یهود که بیشتر شامل دوران ابراهیم تا ظهور عیسی می شود ، سیردینی و  اعتقادی یهود که بیشتر دوران اسارت یهود و ظهور عیسی را تا زمان ظهور اسلام شامل می شود و یهود در عصر جدید که بیشترشامل ظهور مسیح ، قرون وسطی ، جنگهای صلیبی و دوران حاضر می شود».

 قوم اسرائیل دائماً در حال حرکت بوده اند و به همین علت به آنها عبرانیان می گفتند، حتی در دوره های اخیر نیز از منطقه ای به منطقه ای در حرکت بوده اند، اقوام بیابان گردی که همیشه از کنار مزارع و مراکز تجمع مردم عبور می کردند و هیچ گاه در داخل سرزمین استقرار پیدا نکردند. آنها هیچ گاه تشکیل جامعه و دولت نداده اند، حتی در زمان حضرت داوود و حضرت سلیمان نتوانستند جوامع پایداری تشکیل دهند، آنگونه که تحقیقات تاریخی نشان می دهد دولت حضرت داوود بیش از سی سال دوام نیاورده است، اسناد مربوطه تأکید دارد که دولت حضرت سلیمان نیز چهل سال بیشتر دوام نداشته است.

این قوم در بیشتر عمر تاریخی خود بدون استقرار در سرزمینی مشخص و بدون دولت مقتدر به سر برده و از این جهت عبرانیون نامیده شده است.

ما دقیقاً تأکید می کنیم که این قوم هیچ گاه دولت مقتدری نداشته!؟ وحتی یک معبد دائمی نداشته، همۀ این ادعای آنها مبنی بر تشکیل دولت ناقص است ، البته این به معنی نقص اقتصادی یا سیاسی و یا حتی اجتماعی این قوم نیست( گرچه به عقیده برخی صاحبنظران نقصهایی وجود دارد از جمله باورهای قومی نه ملیتی که یهود بر آن پافشاری می کند)، باید گفت که از یهود همیشه به عنوان قوم یهود یاد می شود و ساختار ومفهوم قوم باعث محدودیتهایی  برای شکل گیری ملت و بر پایه آن ملت یک حکومت یهودی شده است، حتی در زمان داوود و سلیمان آنچه که تاریخ نشان می دهد شکل گیری حکومتی متشکل از ملیتهای گوناگونی است که همین حکومت نیز پس از سلیمان به دلیل بازگشت یهود به باورهای قومی سقوط می کند و . . . ،از سوی دیگر اگر به روند تاریخی این قوم توجه شود می توان به خوبی دریافت که این قوم به دلیل ویژگیهای ذاتی که داشته و به آن باور دارند از جایگاهی برجسته در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده اند و به نوعی این عرصه ها تحت تاثیر آنها بوده است گرچه حکومتی نداشته اند ، حتی در عصر حاضر واقعیتها بر این امر دلالت دارد، آنچه که امروز دیده می شود آن است که اکثر سران سیاسی( تاثیر گذار بر اقتصاد) و اقتصادی و نیز مدیران شرکتهای عظیم چند ملیتی به نوعی مرتبط با یهودیان هستند، بر اساس آمارهای رسمی که توسط موسسه بین المللی مدیریت وابسته به دانشگاه MIT ، از حدود پانزده شرکت چندملیتی که سود سالیانه آنها بالغ بر نیم میلیارد دلار سالانه است، تقریباً تمامی آنها یهودی هستند و یا اینکه از  دویست کارمند و رییس بلندپایه سازماهای زیرمجموعه سازمان ملل، اکثریت آنها یهودی هستند، این موارد، مسایلی هستند که هیچ کس براحتی نمی خواهد و یا نمی تواند که آنها را انکار کند.

افکار شیطانی می دانند که در جنگ نهایی آخرالزمان در نزدیکی قدس در کنار دریاچۀ طبریه نابود  شده و به همین علت هم سعی در تقدس زدائی قدس دارند تا معبدی برای خود در آنجا بنا کند.

صهیونیست ها با اعلام اینکه تابوت عهد در زیر ساختمان مسجدالاقصی دفن شده، سعی در توجیه افکار عمومی جهان دارند تا کندن تونل و تخریب مسجدالاقصی را برای مردم جهان عادی کنند.

شاید این صحنه های قتل و کشتار که به نوعی به عادی ترین وضعیت فلسطینیان تبدیل شده ( و نیز در سایر مناطق جهان )، نشان از رویارویی یاران ابلیس و دوستداران دارد.

مقاومت جوانان غیور و شجاع فلسطینی، درس پایداری برای مردان آینده است. کودکانی که شاهد و نظاره گر این صحنه ها می باشند، درس مبارزه و احقاق حق را می آموزند.

 

یهود در سایه صهیونیسم - بخش دوم

فصل اول : اقوام و ادیان پیش از ظهور موسی(ع) (یهوه)

بخش اول

 در تمام دوران سیر مذهبی قوم یهود و سایر اقوامی که با این قوم به نوعی تعامل داشته اند(پیش از ظهور سایر پیامبران الهی ) یک نکته آشکار است و آن توحید است !یهود نیز در آداب و دین خود متأثر از پیش زمینه های فرهنگی، دینی و بالخصوص قومی گذشتگان خود بوده و همانند دیگر ادیان از پرستش ارواح و ایمان به طبیعت و سپس به خدایان و در نهایت به توحید روی آوردند و چنانچه مستندات تاریخی، فرهنگی و باورهایشان میدهد، این اعتقادات در مراحل تکامل - تأکید می کنیم در مراحل تکامل یهود مؤثر بوده اند.

احترام به سنگها در ابتدای مذهب عام بوده است، سنگهای مدور ومورد پرستش ملتهای اولیه را "جیلگان "  نام نهاده اند، نکته ای که در اینجا مهم به نظر می رسد این است که اهرام و مجسمه های ساخته شده در زمان فراعنه بخصوص در زمان " رامسس دوم" گرچه رنگ و روی خودخواهی، زیاده خواهی و دیوانگی مزاج برخی فراعنه دارد، لکن در عین حال نمادی از پرستش نمادهای طبیعی چوت صخره ها و حیوانات و متأثر از " اِلهای" مورد پرستش در زمانهای قبل دارد.

اقوام ماقبل بر اساس باورهای خود برای بلندی ها، صخره، آب و چشمه، جنگل ها به عنوان منابع تقدس و منبع بشر ارزش خاص قائل بودند.

قوم یهود قبل از یهوه همچون سایر اقوام و ملل به ارواح اهریمنی(Litit  کلمه ای عبری) که باعث گمراهی می شود، معتقد بوده اند.

کلمه" ال" در بین اقوام بدوی عبرانیان برای تمام قوای غیبیه و ارواح نامرئی بوده است. جمع آن" الیم_ Elim" یا "الوهیم Elohim" است. این کلمه در ابتدا توسط آرامیها و بعد توسط عبریها برای خدای واحد بکار برده شد، به عبارتی در این تبادل مفهوم بین آرامیها و عبرانیها، مفهوم کلمه "ال" ، که یک مفهوم عمومی بوده و به طور عام کاربرد داشته، جنبه خاص پیدا نموده، کلمه "الاه" دیگر جنبه عمومی ندارد؛

 

یهود در سایه صهیونیسم - بخش دوم

فصل اول : اقوام و ادیان پیش از ظهور موسی(ع) (یهوه)

بخش دوم

بر اساس کتیبه های مصر- مربوط به"رامسس سوم" - در آغاز سده های دوازده قبل از میلاد، قوم "پولاس تی_ Pulasti" (ریشه اصلی فلسطین) در منطقه مصر و کنعان سکونت داشته که با اکثر اقوام از جمله بنی اسرائیل به لحاظ ساختار اجتماعی و باورهای قومی، دشمنی داشته اند؛ گرچه به عقیده برخی، قوم مذکور قومی مهاجر بوده اند لکن در این دوران ساکنین اصلی این منطقه به شمار می رفتند.

بر اساس تحقیقات و کاوشهای جدید و همچنین بر پایه نتایج بدست آمده از گسترش فرهنگ "موستری"_که 40 هزارسال قبل از میلاد در اروپا پیدایش یافته بود_ به فلسطینیان آشکار می گردد که تاریخ فلسطینیان بیش از آن کهنه و با قدمت است که قبلاً تصور می شد حتی فبل از سکونت بنی اسرائیل در پی مهاجرت و همزیستی.

از تمدن و فرهنگ و باورهای قوم پولاس تی اطلاع درستی در دست نیست، اما آثار آن که امروزه بدست آمده و تا امروز باقی است می تواند ما را راهنمایی کند، هنر های دستی از قبیل سفالگری این قوم تقلید از سفالگری یونان و اقتباسی از ساکنین اولیه کنعان (که اطلاعی از آنها در دست نیست) بوده است. فلسطینیان بر اساس مستندات تاریخی در استخراج معدن از مهارت و دانش بالایی برخوردار بوده اند که در برهه ای از تاریخ پس از فروکش کردن دشمنی ها با بنی اسرائیل مهارت و دانش خود را در این زمینه به منظور رفع نیاز های آنها در اختیارشان قرار دادند.

خدای فلسطینیان "داگون_ Dagon" نام داشته که رب النوع ملی مردم فرات میانه بوده و از مقام بالایی برخوردار بوده است؛ داگون خدای مشترک فینقیها و فلسطینیان بوده است. در کلمه" بیت دی جان یا داگون( عبری)"به این معنا اشاره شده است.  

زبان آرامی(Aromaie) کلدانی و سامی مربوط به هزاره اول پیش از میلاد بوده است که امروزه تقریباً از بین رفته است.

در تمام روایات الهی مظهر طبیعی و نماد طبیعی که خدا را با آن نشان میدهند، شمایل آتش و دود است که اوج تأثیر این باور نمادین به خدا را در ظهور خدا بر موسی و قومش در کوه سینا می بینیم. تا پیش از موسی(ع) بنیاسرائیل خدا را با" اِل" می شناختند، اما پس از موسی تحت عنوان "یهوه" می شناسند.

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید